ฟังทัศนะปาเกียวคิดเช่นไรคู่ฟลอยด์-แม็คเกรเกอร์

‘เดอะ แพ็คแมน’ แมนนี่ ปาเกียว ยอดกำปั้นตากาล็อก เชื่อไฟต์ระหว่าง ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กับ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ เป็นแค่ปาหี่ และจะออกมาน่าเบื่อสุดๆ ชี้เป็นไปไม่ได้เลยที่นักสู้ ยูเอฟซี จะต่อยโดน ‘เดอะ มันนี่’ จังๆ เพราะไม่มีประสบการณ์ในมวยสากลอาชีพเลย บอกไฟต์ เกนนาดี้ โกลอฟกิน ปะทะ คาเนโล่ อัลวาเรซ นี่ซิคือของจริง

แมนนี่ ปาเกียว ยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ เชื่อว่า ไฟต์ระหว่าง ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ กำปั้นไร้พ่ายชาวอเมริกัน กับ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ แชมป์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบผสมของค่าย “อัลติเมท ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพ” (ยูเอฟซี) จะเป็นการชกที่น่าเบื่ออย่างมากแน่นอน

ทั้งคู่จะชกกันที่นคร ลาส เวกัส ประเทศสหรัฐฯ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการสู้กันในกฎกติกาของมวยสากล 12 ยก โดยที่ราคาต่อรองของคู่นี้ ฟลอยด์ เป็นต่อขาดลอย โดยราคาชนะอยู่ที่ 1/12 (แทง 12 จ่าย 1 ไม่รวมทุน) เท่านั้น ส่วนราคานักชกไอริชจะชนะอยู่ที่ 6/1 (แทง 1 จ่าย 6 ไม่รวมทุน)

ปาเกียว วัย 38 ปี ที่เคยแพ้คะแนนให้กับ ฟลอยด์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2015 เผยผ่าน “ยาฮู สปอร์ต” เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า “การชกที่แท้จริง และไฟต์สุดยอดคือ เกนนาดี้ โกลอฟกิน ปะทะ คาเนโล่ อัลวาเรซ มากกว่า (ชก 16 ก.ย.นี้) นั่นคือไฟต์สุดยอดอย่างแท้จริง ผมจะเฝ้ารอชมไฟต์นี้”

แนะนำที่พักในอรัญประเทศ “ส่วนไฟต์ระหว่าง ฟลอยด์ กับ แม็คเกรเกอร์ นั้น ผมคิดว่า แม็คเกรเกอร์ ไม่มีโอกาสเลย มันคงจะเป็นการชกที่น่าเบื่ออย่างมาก มันไม่มีทางเลยที่เขาจะชกหมัดที่มีความหมายโดน ฟลอยด์ เขาจะทำได้อย่างไรกันละ เพราะเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการชกมวยสากลอาชีพมาก่อนเลย” “เดอะ แพ็คแมน” ทิ้งท้าย

For more post, please visit ฟังทัศนะปาเกียวคิดเช่นไรคู่ฟลอยด์-แม็คเกรเกอร์.

กคช.เตรียมการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี

การเคหะแห่งชาติจัดการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเชิงรุกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่เน้นเรื่องการพัฒนาสถานที่อยู่นักขายบ้านมืออาชีพผู้มีรายรับน้อย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ทุกกลุ่มเป้า และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทุกกล่มเป้าในช่วงระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น โดยสานต่อการพัฒนาสถานที่อยู่ทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้า และครอบคลุมในทุกมิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 : SMART Housing” ซึ่งบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นต้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นให้มีปริมาณสถานที่อยู่ที่กลุ่มเป้าสามารถรับภาระได้อย่างเพียงพอ ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้านการอยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายให้พัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับประมาณ 2 ล้านหน่วย สำหรับภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวความคิดและทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องด้วยจำนวนหน่วยที่ต้องดำเนินการปริมาณที่ค่อนข้างมาก ภาครัฐจึงมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการด้านการเงิน ซึ่งควรจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการจัดหาที่อยู่อาศัย แต่ต้องมีการป้องกันความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ NPL มากขึ้น ส่วนมาตรการที่อยู่อาศัยในอนาคตจะมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในระยะอันใกล้นี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นต้น และหน่วยงานภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และนายสุชินทร์ เอี่ยมอินทร์ (ลุงดำ) นายกสมาคมคนไร้บ้าน เป็นต้น

For related content, please visit กคช.ดำเนินการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี.

เอพี ไทยแลนด์ ปลื้มยอดขาย LIFE ลาดพร้าว เปิดขาย 2 วันสร้างยอดขายได้แล้ว 75% มูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาท สะท้อนภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ กลับสู่ภาวะการซื้อขายปกติ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาคอนโดติดแนวรถไฟฟ้าสำหรับคนเมือง ประกาศยอดขาย LIFE ลาดพร้าว โครงการร่วมทุนกับกลุ่ม มิตซูบิชิ เอสเตทลำดับที่ 9 ด้วยยอดขาย 2 วัน มากถึง 75% มูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาท ทะลวงคอนโดใหม่ ในกรุงเทพจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เชื่อผลตอบรับดีเพราะซับพลายที่มีอยู่สวนทางกับภาพการเจริญของย่านลาดพร้าวในอนาคต พร้อมมั่นใจยอดขายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความต้องการที่แท้จริงที่ซื้อเพื่ออยู่จริง ด้วยจุดต่างของโครงการทั้งเรื่องทำเลที่ตั้ง การดีไซน์ และมูลค่าเพิ่มในอนาคต

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจคอนโด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากการเปิดจอง LIFE ลาดพร้าว คอนโดร่วมทุนโปรเจคที่ 9 กับพันธมิตรญี่ปุ่น มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป มูลค่าโครงการ 7,600 ล้านบาท จำนวน 1,615 ยูนิต เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเกินจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างมาก โดย 2 วันที่เปิดขายบริษัทฯ สามารถสร้างยอดขาย LIFE ลาดพร้าวได้มากถึง 75% จำนวน 1,209 ยูนิต หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาท ซึ่งยอดขายและบรรยากาศวันพลีเซลที่เกิดขึ้นนั้น ถือเป็นภาพสะท้อนได้อย่างดีต่อสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ว่าความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับคืนสู่ภาวะปกติ ผู้บริโภคพร้อมที่จะซื้อของหากสินค้านั้นมีจุดต่างและแพคเกจราคาที่ผู้บริโภครับได้

“ยอดขายของ LIFE ลาดพร้าวถือว่าดีเกินกว่าเป้าที่เราตั้งไว้ จริงๆ แล้วเราตั้งเป้าขาย 2 วันไว้เพียง 800 ยูนิตหรือครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ด้วยจำนวนซับพลายที่มีอยู่ในตลาดย่านลาดพร้าวนั้น สวนทางกับภาพการเจริญของทำเลนี้ อย่างมาก อีกทั้งแผนการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่ ที่ขาสถานีห้าแยกลาดพร้าวจะลงตรงหน้า โครงการ LIFE ลาดพร้าวจะสร้างเสร็จในช่วงเวลาเดียวกับการพัฒนาโครงการในปี 2563 ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมมูลค่า ให้กับโครงการนี้ยิ่งขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยกับลูกค้าวัตถุประสงค์ในการซื้อส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง และ บางส่วนซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวอย่างการปล่อยเช่า เพราะเห็นโอกาสในอนาคตอย่างมาก”

ทั้งนี้ LIFE ลาดพร้าว ยังคงเหลือห้องชุดพร้อมขาย ทั้งในแบบ Studio ขนาด 28 ตารางเมตร ห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 35 ตารางเมตร และห้องชุด 2 ห้องนอน ขนาด 48.5-75 ตารางเมตร อีกประมาณ 400 ยูนิต ซึ่งสำนักงานขายจะพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมห้องตัวอย่างและดูรายละเอียดโครงการได้อีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย

LIFE ลาดพร้าว คอนโดที่โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งที่เพียงหนึ่งก้าวจากบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว พร้อมเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่เชื่อมต่อการเดินทางสู่เมืองที่หลากหลาย ทั้งติดรถไฟฟ้า 3 สาย ใกล้ทางด่วน สะดวกในการ เดินทางเชื่อมต่อ 3 ถนนสายหลักของกรุงเทพฯ นอกจากนั้นแล้ว LIFE ลาดพร้าวยังเป็นคอนโดแห่งแรก ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการวางระบบโครงสร้างภายในและการผสานเทคโนโลยีที่จะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยแบบดิจิตอลไลฟ์อย่างเต็มรูปแบบภายใต้วิสัยทัศน์ AP Digital Community

Please visit เอพี ไทยแลนด์ ปลื้มยอดจำหน่าย LIFE ลาดพร้าว เปิดขาย 2 วันสร้างยอดจำหน่ายได้แล้ว 75% มูลค่ากว่า 5,800 ล้านบาท สะท้อนภาพตลาดอสังหาฯ กลับสู่ภาวะการซื้อขายปกติ for more article.

น้องหญิงลั่นสู้เต็มที่ปิงปองลีกโลก

“น้องหญิง” สุธาสินี เสวตรบุตร นักเทเบิ้ลเทนนิสมือ 54 ของโลก เผยรู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ที 2 เอเชียแปซิฟิก เทเบิ้ลเทนนิสลีก 2017 ที่ ทีทูแคนเวิร์น แอต ไพน์วู้ด สตูดิโอส์ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน และพร้อมทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับใช้ชาติในซีเกมส์ ที่ประเทศมาเซีย ช่วงเดือนสิงหาคมนี้

สุธาสินี เสวตรบุตร เผยหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึกเทเบิ้ลเทนนิส ที 2 เอเชียแปซิฟิค หรือ t2apac ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดแข่งขันระบบลีกมีคัดเลือกนักเทเบิ้ลเทนนิสชั้นนำของโลกชาย 12 คน และหญิง 12 คน แบ่งเป็น 4 ทีมๆ ละ 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) แข่งขันประเภทชาย,หญิงและทีมผสมแบบพบกันหมด ฤดูกาลปกติ 6 สนามและรอบแกรนด์ ไฟนอล ชิงเงินรางวัลรวม 1.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 61.5 ล้านบาท) เริ่มชิงชัยสนามแรกที่ ทีทู แคนเวิร์น แอต ไพน์วู้ด สตูดิโอส์ เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา

ที่พักอรัญประเทศ “น้องหญิง” เผยว่า “รู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขันร่วมกับนักเทเบิ้ลเทนนิสระดับโลกที่ล้วนแต่ฝีมือดีทั้งนั้น พร้อมทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันรูปแบบใหม่ใช้เวลาแมตช์ละ 24 นาที เชื่อจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีก่อนไปป้องกันแชมป์ในกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซียต่อไป”

ปแบบแข่งขันจะจำกัดเวลาไว้ที่แมตช์ละไม่เกิน 24 นาทีแบ่งทีมตามชื่อตำนานนักเทเบิ้ลเทนนิสที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมคือ ทีมมาเซ่ มิคาเอล มาเซ่ จากเดินมาร์ก เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2004, ทีมเจเจ เจียง เจียเหลียง อดีตนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสจีนเจ้าของแชมป์โลกสองสมัยครองความยิ่งใหญ่ในยุคทศวรรษ 80, ทีมแพร์ชอน ยอร์เก้น แพร์ชอน อดีตแชมป์โลกจากสวีเดนเล่นโอลิมปิก 7 ครั้งเล่นทุกครั้งตั้งแต่เทเบิ้ลเทนนิสเข้าสู่โอลิมปิกจาก 1988-2012 และทีมรอสซี่ ยอร์ก รอสคอปฟ์ ปัจจุบันเป็นโค้ชทีมชาติเยอรมันเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวและโอลิมปิก 1992 และเหรียญทองแดงชายเดี่ยวโอลิมปิก 1996

สำหรับการจัดทีมนักเทเบิ้ลเทนนิสทั้ง 4 ทีมมีดังนี้

ทีมมาเซ่ : ทีโม โบลล์(เยอรมัน),เฉิน เจี้ยน-อัน(จีนไทเป),อเล็กซานเดอร์ ชีบาเยฟ(รัสเซีย),เฝิง เทียนเวย(สิงคโปร์), ยาง ฮาอึน(เกาหลีใต้),ฮินะ ฮายาตะ(ญี่ปุ่น)

ทีมเจเจ : วลาดิมีร์ ซัมโซนอฟ(เบลารุส), จวง จี้ห์-หยวน(จีนไทเป), โตโมคาซึ ฮิริโมโตะ(ญี่ปุ่น),อู้ หยาง(จีน), ชอน จีฮี(เกาหลีใต้), มาทิลดา เอ๊คโฮล์ม(สวีเดน)

ทีมแพร์ชอน: จุน มิซึตานิ(ญี่ปุ่น), จู เซฮย็อค(เกาหลีใต้), มัทเธียส คาร์ลซอน(สวีเดน), เบอร์นาเดตต์ ช็อก(โรมาเนีย),สุธาสินี เสวตรบุตร (ไทย), ติง หนิง(จีน)

ทีมรอสซี่ : ดิมิตรี ออฟชารอฟ(เยอรมัน), สาง คุน(จีน), พอล ดริงค์ฮอลล์, เฉิง อี้-ชิง(จีนไทเป),อลิซาเบธ ซามารา, จอร์จิน่า โปตา(ฮังการี)

Please visit น้องหญิงลั่นสู้เต็มที่ปิงปองลีกโลก for more article.

รางวัลออสการ์!แข้งทีมแซมบ้าดีดดิ้นน่าเกลียด

ลูคัส ฟอนเซก้า กองหลัง บาเฮีย กลายเป็นที่พูดถึงของแฟนบอลหลายคน หลังจากที่พยายามตบตากรรมการเพื่อให้ เปาโล เกร์เรโร่ แข้งของ ฟลาเมงโก้ โดนลงโทษ ทั้งที่จริงๆ แล้วแค่โดนอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งสุดท้าย ฟอนเซก้า ก็เป็นฝ่ายถูกตะเพิดออกจากสนามซะเอง

ลูคัส ฟอนเซก้า ปราการหลังประสบการณ์สูงของ บาเฮีย สโมสรในประเทศบราซิล ทำการตบตากรรมการที่น่าอับอายขายขี้หน้าสุดๆ ในเกมที่ต้นสังกัดเจอกับ ฟลาเมงโก้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ในนาทีที่ 30 ของนัดดังกล่าว ซึ่งเป็นตอนที่เสมอกันอยู่ 0-0 นั้น ฟอนเซก้า รีบปรี่เข้าไปเตะบอลให้ออกห่างจาก เปาโล เกร์เรโร่ นักเตะของคู่แข่ง แต่มันก็ทำให้เขาควบคุมร่างกายไม่อยู่ จนลอยไปกระแทกกับ เกร์เรโร่ เต็มๆ

จังหวะดังกล่าวทำให้ เกร์เรโร่ โมโหมากๆ จนหันไปจะเล่นงาน ฟอนเซก้า ซึ่งพอแข้งวัย 31 ปีเห็นแบบนั้น เขาก็ดีดตัวล้มลงไปนอนกองกับพื้นราวกับโดน ไมค์ ไทสัน ตำนานนักมวยสุดดุต่อยหน้าก็มิปาน ทั้งที่จริงๆ แล้วแค่โดนอีกฝ่ายผลักหน้าอกเบาๆ เท่านั้น

Bvcall pantip ท้ายที่สุด การกระทำของ ฟอนเซก้า ก็ส่งผลร้ายกับตัวเขาเอง และทีมอย่างหนัก เพราะเขาได้รับใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม หลังจากเพิ่งได้รับใบเหลืองใบแรกไปเมื่อ 6 นาทีก่อนหน้านั้น ส่วน เกร์เรโร่ ก็โดนใบเหลืองเช่นกัน แต่มันเพิ่งเป็นใบแรกของเจ้าตัว ก่อนที่สุดท้ายแล้ว ฟลาเมงโก้ จะเอาชนะไปได้ 1-0

For related content, please visit หงส์ส่อรอดไม่โดนลงดาบกรณีติดต่อฟานไดค์.

หงส์ยื่นซื้ออ็อกซ์แล้ว-ปืนกลัวเสียฟรีอาจขาย

ลิเวอร์พูล ยื่นขอซื้อ อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน กองกลาง อาร์เซน่อล แล้ว คาดเป็นราคา 25 ล้านปอนด์ ขณะที่ “ไอ้ปืนใหญ่” อาจพร้อมขาย เหตุนักเตะเหลือสัญญาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้น และยังไม่ยอมต่อออกไป

“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก ตกเป็นข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน มิดฟิลด์ “ไอ้ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ จากการรายงานเมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ลิเวอร์พูล ได้ติดต่อทาบทามไปยัง อาร์เซน่อล เพื่อพยายามขอซื้อดาวเตะทีมชาติอังกฤษ ในราคา 25 ล้านปอนด์ (1,125 ล้านบาท) และถึงแม้ว่า “ไอ้ปืนใหญ่” ได้บอกปัดไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดพวกเขาก็อาจจะพร้อมขาย อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน ออกไป เนื่องจากนักเตะยังไม่ยอมต่อสัญญา

เป็นที่รู้กันดีว่า เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ชื่นชอบในฝีเท้าแข้งวัย 23 ปี และอยากที่จะได้ตัวมาเสริมทัพ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ เชลซี ก็เฝ้าจับตาดูสถานการณ์เช่นกัน ทว่า “หงส์แดง” ก็เป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะมาร่วมทีม

โทรต่างประเทศ ราคาประหยัด ปัจจุบัน อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน เหลือสัญญากับ อาร์เซน่อล อีกเพียงปีเดียวเท่านั้น และการเจรจาขยายสัญญาก็ไม่มีความคืบหน้า จนทำให้อนาคตของนักเตะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งถือเป็นข่าวร้ายอย่างยิ่งสำหรับ “ไอ้ปืนใหญ่” เนื่องจากเวลานี้ ทั้ง เมซุต โอซิล และ อเล็กซิส ซานเชซ 2 สตาร์ของทีม ต่างก็ยังไม่ยอมจรดปากกาด้วยเช่นกัน

Read related post at หงส์ยื่นซื้ออ็อกซ์แล้ว-ปืนกลัวเสียฟรีอาจขาย.

เดือดแน่!สิงโตสุดคึกจัดหนักพร้อมฟัดอินทรีเด็ก

ถือได้ว่าเป็นเกมที่น่าดูชมไม่แพ้ชุดใหญ่…”สิงโตคำราม” อังกฤษ ยู-21 แชมป์รายการนี้สองสมัย เตรียมพบ “อินทรีเหล็ก” เยอรมัน ยู-21 อดีตแชมป์เมื่อปี 2009 ที่พร้อมจะสานฝันซิวแชมป์อีกหน ทีมใดจะได้เข้าไปชิงดำเช็กความพร้อมได้ปรีวิวฟุตบอล ยูโร 2017 ยู-21 (รอบรองชนะเลิศ) คืนวันอังคารที่ 27 มิ.ย. ศกนี้

ปรีวิวฟุตบอล ยูโร 2017 ยู-21
รอบรองชนะเลิศ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
อังกฤษ – เยอรมัน

สนาม : สตาดิโอน มีจสกี้ (ทิชี่, โปแลนด์)

เกมรอบตัดเชือก ยูโร 2017 ยู-21 คู่แรก เป็นการปะทะกันระหว่าง อังกฤษ กับ เยอรมันโดยเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วในนัดชิงถ้วยนี้เมื่อปี 2009 และ “อินทรีเหล็กน้อย” เป็นฝ่ายกำชัย 4-0 และเป็นแชมป์สมัยเดียวของพวกเขาจนถึงเวลานี้ ส่วนการเจอกันในปี 1982 ตอนที่ยังเป็น เยอรมันตะวันตก ปรากฎว่า “สิงโตน้อย” ชนะด้วยประตูรวม 2 นัด 5-4 คว้าแชมป์รายการนี้สมัยแรกสุดของตัวเอง

อังกฤษ ของ ไอดี้ บูธรอยด์ คว้าแชมป์กลุ่ม เอ ด้วยสถิติไร้พ่าย (ชนะ 2 เสมอ 1) โดยยิง 5 ประตู เสีย 1 ล่าสุดถล่ม โปแลนด์ เจ้าภาพ 3-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2009

ความพร้อมล่าสุด เนธาเนี่ยล ชาโลบาห์ (ขาหนีบ) กับ เนธาน เร้ดมอนด์ เจ็บเล็กน้อย ถูกจับแยกซ้อมในเวลานี้ โดย บูธรอยด์ รอเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้าย ถ้าไม่ไหว วิลล์ ฮิวจ์ส กับ เจค็อบ เมอร์ฟี่ พร้อมเสียบแทน

บูธรอยด์ คงยึดแผน 4-2-3-1 ต่อไป จอร์แดน พิคฟอร์ด เฝ้าเสา แบ็กโฟร์ชุดเดิม เมสัน โฮลเกต, คาลั่ม แชมเบอร์ส, อัลฟี่ มอว์สัน และ เบน ชิลเวลล์

แดนกลางใส่ ลูอิส เบเกอร์ กับ เนธาเนี่ยล ชาโลบาห์ แผงรุกวาง เจมส์ วอร์ด-พราวส์, จอห์น สวิฟต์ และ เนธาน เร้ดมอนด์ หน้าเป้าเลือก เดมาไร เกย์ ก่อน แทมมี่ อับราแฮม ต่อไป

เยอรมัน ของ สเตฟาน คุนท์ซ ปราชัยต่อ อิตาลี 0-1 แต่ยังดีพอเป็นอันดับ 2 ที่ดีที่สุดของรายการนี้และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดย 3 นัดที่ผ่านมา ชนะ 2 แพ้ 1 ยิง 5 เสีย 1

สภาพทีมล่าสุด ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน คาดว่า คุนท์ซ จะยึด 11 ตัวจริงชุดเดิมต่อไปเป็นเกมที่ 4 ติดต่อกัน

โทรถูก ยูเลี่ยน โพลเลอร์สเบ็ค ประจำการด่านสุดท้าย แนวรับจากขวาไปซ้ายเป็น เยเรมี่ โทลยาน, นิคลาส ชตาร์ค, มาร์ค โอลิเวอร์ เคมพ์ฟ และ ยานนิค แกร์ฮาร์ดท์

แดนกลางวางใจ มาห์มูด ดาฮุด เชื่อมเกมกับ มักซิมิเลี่ยน อาร์โนลด์ แผงรุกประกอบด้วย มิตเชลล์ ไวเซอร์, มักซ์ เมเยอร์ และ แซร์จ นาบรี้ สนับสนุน ดาวี่ เซลเค่

รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม

อังกฤษ (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด – เมสัน โฮลเกต, คาลั่ม แชมเบอร์ส, อัลฟี่ มอว์สัน, เบน ชิลเวลล์ – ลูอิส เบเกอร์, เนธาเนี่ยล ชาโลบาห์ – เจมส์ วอร์ด-พราวส์, จอห์น สวิฟต์, เนธาน เร้ดมอนด์ – เดมาไร เกรย์

เยอรมัน ( 4-2-3-1) : ยูเลี่ยน โพลเลอร์สเบ็ค – เยเรมี่ โทลยาน, มาร์ค โอลิเวอร์-เคมพ์ฟ, นิคลาส ชตาร์ค, ยานนิค แกร์ฮาร์ดท์ – มักซิมิเลี่ยน อาร์โนลด์ , มาห์มูด ดาฮูด – มิตเชลล์ ไวส์เซอร์, มักซ์ เมเยอร์, แซร์จ นาบรี้ – ดาวี่ เซลเค่

ผู้ตัดสิน : เกดิมินาส มาเซก้า (ลิทัวเนีย)

Please visit เดือดแน่!สิงโตสุดคึกจัดหนักพร้อมฟัดอินทรีเด็ก for more article.

โคลารอฟเปรยอยากย้ายกลับลาซิโออีกครั้ง

อเล็กซานดาร์ โคลารอฟ แบ๊กซ้ายจอมบุกของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปรยถ้าเป็นไปได้อยากกลับไปสวมเสื้อทีม “อินทรีฟ้า-ขาว” ลาซิโอ อีกครั้งก่อนเลิกเล่น ขณะที่สถานการณ์ของตัวเองใน “เรือใบสีฟ้า” เหลือสัญญาแค่ปีเดียว

โคลารอฟ เป็นหนึ่งในขุนพลตัวหลักที่ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ใช้งานในซีซั่นที่แล้ว พิสูจน์จากการเป็นตัวจริงเกมลีกมากถึง 27 นัด แต่ด้วยการเหลือสัญญาปีเดียว และอนาคตไม่แน่นอนทำให้ โคลารอฟ พร้อมพิจารณาย้ายกลับไปซบ “เบียงโคเชเลสเต้” ที่เขาเคยเล่นด้วยระหว่างปี 2007-2010 ก่อนย้ายมาอังกฤษ

“ผมอยากลับไปลาซิโอนะ ผมไม่ใช่เด็กอายุน้อยๆ แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหลืออะไรแล้ว! เอาจริงๆ นะว่าถ้าผมหมดสัญญากับซิตี้ มันคงดีมากเลยถ้าหากผมได้สวมเสื้อสีขาว-ฟ้าอีกครั้ง บางทีอาจจะในฐานะผู้จัดการทีมก็ได้ ผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรตอนเลิกเล่น แต่ผมอยากอยู่ในวงการต่อไป ฟุตบอลอังกฤษมันไม่เหมือนที่ไหน สนามเต็มตลอด แต่ผมคิดถึงอิตาลี”

โทรผ่านเน็ต ทั้งนี้ ซิตี้ เพิ่งอนุญาติให้ กาแอล กลิชี่ ย้ายทีมหลังหมดสัญญา ทำให้เหลือ โคลารอฟ คนเดียวในตำแหน่งแบ๊กซ้าย และกำลังมีข่าวกับ เบนจามิน เมนดี้ ของโมนาโก และ ไรอัน เบอร์ทรานด์ จากเซาธ์แฮมป์ตัน

Please visit ไม่อยู่ในแผน!หงส์พร้อมโละมาร์โควิชให้แตน for more detail.

อนันดา เตรียมหันมาบุกโครงการแนวราบ ตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ กับโครงการ ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4 เพียง 1.89 ล้านบาท

กระแสตอบรับดีไม่มีหยุด!! ไม่ว่าจะเปิดบนทำเลไหน ผู้ซื้อให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการแบรนด์ “ยูนิโอ” ที่ล่าสุดบริษัท บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด ในเครือ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมหันมารุกโครงการแนวราบ ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาบ้านทำเลดีราคาคุ้มค่า โครงการ “ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4” งานนี้ คุณโก้ ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกมาการันตีราคาและคุณภาพที่คุ้มค่า พร้อมทำเลที่โดดเด่นของโครงการเช่นเคย โครงการ “ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4” ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า พัฒนาเป็นโครงการทาวน์โฮม 2 และ 3 ชั้น แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

ทาวน์โฮมแบบ AMORE (115 ตร.ม.)
ทาวน์โฮมแบบ AMARI (125 ตร.ม.)
ทาวน์โฮมแบบ ATTIC (170 ตร.ม.)

รวมจำนวนแปลงสำหรับพักอาศัย 303 แปลง ตั้งบนทำเลซื้อขาย บ้าน ที่ดิน และคอนโดประสิทธิภาพถนนลำลูกกา หลังบิ๊กซี ห่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ในอนาคต) เพียง 800 เมตร ล่าสุดเตรียมจัดงาน Pre-sales เปิดโอกาสให้ได้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของก่อนใคร พร้อมโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษโปรฯหนักจัดเต็มสูงสุด 200,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน รับสิทธิพิเศษมากมาย ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.89 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่สนใจพบกันที่สำนักงานขายโครงการ “ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4” เปิดจอง 17 – 18 มิ.ย. นี้ หรือสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 316 2222 หรือ www.ananda.co.th

Please visit อนันดา เตรียมหันมารุกโครงการแนวราบ ตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ กับโครงการ ยูนิโอ ทาวน์ ลำลูกกา คลอง 4 เพียง 1.89 ล้านบาท for related article.

2รอบติด!สิงห์เล็งทุบสถิติฉกซานโดร-ฟานไดจ์ค

เผย เชลซี เตรียสร้างปรากฎการณ์ ทำลายสถิติย้ายทีมของนักเตะตำแหน่งกองหลัง 2 ครั้งติดๆ กัน เริ่มที่ยื่นซื้อ อเล็กซ์ ซานโดร ฟูลแบ็กยูเวนตุส 61 ล้านปอนด์ พังสถิติ ดาวิด ลุยซ์ ตอนย้ายไป เปแอสเช เท่านั้นไม่พอยังเล็ง เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค กองหลังเซาธ์แฮมป์ตัน ที่อาจแพงเป็นสถิติใหม่ 70ล้าน ปอนด์ ด้วยสถิติโลกแนวรับถึง 2 ครั้ง ในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนนี้ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค กองหลังเนื้อหอมของ เซาธ์แฮมป์ตัน

“เมโทร” สื่อชื่อดังของอังกฤษ รายงานข่าวว่า “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ พร้อมสร้างและทำลายสถิติโลกย้ายทีมของนักเตะกองหลังถึง 2 ครั้ง 2 คราในตลาดนักเตะหน้าร้อน ด้วยการเดินหน้าคว้าตัว อเล็กซ์ ซานโดร แบ็กซ้าย ยูเวนตุส กับ เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค ปราการหลังของ เซาธ์แฮมป์ตัน

รายงานระบุว่า ทีมดังแห่งสแตมฟอร์ด บริดจ์ เตรียมล่าตัว ซานโดร ด้วยสถิติโลกของนักเตะกองหลัง ในราคา 61 ล้านปอนด์ (ราว 2,745 ล้านบาท) ซึ่งจะทำลายสถิติเดิมของ ดาวิด ลุยซ์ กองหลังชาวบราซิล ที่โยกจาก เชลซี ไปซบ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในราคา 50 ล้านปอนด์ (ราว 2,250 ล้านบาท) เมื่อ 3 ปีก่อน โดย ซานโดร น่าจะย้ายซบทีม “สิงโตน้ำเงินคราม” พร้อมกับ ติเอมูเอ้ บากาโยโก้ กองกลางโมนาโก ที่มีค่าตัว 37 ล้านปอนด์ (ราว 1,665 ล้านบาท)

โทรไปต่างประเทศ ประหยัด ขณะเดียวกัน “เมโทร” ยังอ้างว่า “สิงห์บลูส์” พร้อมรุกคืบคว้า ฟาน ไดจ์ค อีกคน ด้วยการยื่นข้อเสนอไปหยั่งเชิงครั้งแรกที่ประมาณ 60 ล้านปอนด์ (ราว 2,700 ล้านบาท) แต่มีสิทธิโดนโก่งสูงถึง 70 ล้านปอนด์ (ราว 3,150 ล้านบาท) ซึ่งถ้าทั้ง 2 ทีมตกลงค่าตัวกันได้ที่ 70 ล้านปอนด์ ก็จะทำให้ เชลซี ทบกสถิติโลกย้ายทีมของกองหลังอีกครั้ง

Please visit จ่อแล้ว!ซานโดรโอเคเงื่อนไขสิงห์ฉลุย for related article.